Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Littlestoriesbaby, een BV BTW BE 0738 831 677, Oudenaarde, (hierna ‘Petite Histoire' genoemd) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Petite Histoire moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Petite Histoire aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Petite Histoire niet. Petite Histoire is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Petite Histoire is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Petite Histoire.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken worden door Petite Histoire. Petite Histoire kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen


U kunt afzonderlijke producten uitkiezen en deze door aanklikken van de knop "In Winkelwagen" in een elektronisch winkelmandje verzamelen. Vanuit het winkelmandje gaat u naar de kassa door aanklikken van de knop “Afrekenen”.
Wanneer u op de knop “Verder naar bestellen” klikt krijgt u de keuze zich al dan niet te registreren. Kiest u ervoor zich te registreren dan wordt een nieuwe account aan te maken door registratie van uw contactgegevens. Wij vragen een minimum aan persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw bestelling te verwerken. Bent u reeds geregistreerde gebruiker dan kan u door het ingeven van uw paswoord inloggen in uw account. U kan er ook voor kiezen om als gast af te rekenen. In dat geval kan u na het plaatsten van uw bestelling echter niet inloggen om uw bestellingen te beheren en op te volgen.
Bij de volgende stap kiest u het afleveradres. U kan ervoor kiezen dit te laten verschillen van het factuuradres. Uw bestelling zal steeds naar het door u aangevinkte afleveradres verstuurd worden. Indien u niets wijzigt wordt uw bestelling standaard naar uw factuuradres verstuurd.
Wanneer u vervolgens klikt op “Doorgaan naar betalen” kunt u de gewenste afleveroptie selecteren. Binnen België kunt u kiezen voor levering aan huis of ophalen in de winkel. In het buitenland leveren wij enkel aan huis. Bij iedere afleveroptie staat de daaraan verbonden kost inclusief BTW weergegeven.
Vervolgens kiest u, na het klikken op de knop “Doorgaan naar betalen” de gewenste betaaloptie.
U wordt omgeleid naar de module van onze betalingsprovider na het klikken op de knop “Bevestig bestelling”. U kan uw bestelling of uw gegevens op ieder moment in het proces wijzigen voordat u op de knop waarbij u de bestelling bevestig klikt.

Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, wanneer u heeft bevestigd dat u van deze algemene voorwaarden kennis heeft en deze aanvaardt, wanneer u de knop waarmee u de bestelling bevestigd heeft aangeklikt en wanneer de betaling via de module van onze betalingsprovider succesvol werd afgerond. Dit laatste zal het geval zijn wanneer u door de betalingsprovider wordt teruggestuurd naar onze website.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :

Via Bancontact-Mister Cash
Via iDeal
Via Maestro

Petite Histoire is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst


U kiest zelf tijdens het bestelproces op welke manier u uw bestelling geleverd wilt krijgen. Mogelijkheden zijn : afhalen bij Petite Histoire of levering op een door u gekozen adres. Onze pakketjes worden in België geleverd door Bpost, in het buitenland kunnen zij geleverd worden door de vervoerder aan wie Bpost de pakketjes in het betreffende land overdraagt.

Ophalen bij Petite Histoire is gratis, u kan bij ons terecht tijdens de openingsuren van de winkel. Indien u uw pakketje graag geleverd krijgt dan bedragen de kosten hiervoor :

Benelux : €7,50 en gratis bij een bestelling groter dan € 75

In de loop van de bestelprocedure krijgt u een indicatie van de verzendkosten. De verzendkosten worden definitief berekend aan het einde van de bestelprocedure, vooraleer u deze afrondt door het aanklikken van de knop “Bevestig bestelling” en uw betaling wordt afgehandeld door onze betalingsprovider.

U kan vanuit onze webshop rechtstreeks een bestelling plaatsen voor levering naar één van bovenstaande landen. Op aanvraag leveren wij echter ook in andere landen. U kan ons hiervoor contacteren dan bekijken wij samen met u wat de kostprijs van levering is.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen de 30 dagen na de automatisch gegenereerde ontvangstbevestigingsmail. Wij doen er uiteraard alles aan, in de mate van het mogelijke en bij een normale gang van zaken, om door u bestelde goederen zo spoedig mogelijk te leveren. In het algemeen verzenden wij uw bestelling die voor 12u werd geplaatst en betaald uiterlijk de volgende dag.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Petite Histoire. Indien mogelijk vragen wij foto’s te maken van de beschadiging of tekortkoming en ons deze te mailen via hello@petitehistoirebaby.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Petite Histoire was geboden.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Petite Histoire.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Petite Histoire te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Petite Histoire.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Petite Histoire Babyboetiek, Hoogstraat 57 , 9700 Oudenaarde, België, tel. +32 467 00 00 97, email hello@petitehistoirebaby.be via een ondubbelzinnige verklaring (via e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Petite Histoire heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Petite Histoire, Hoogstraat 57, 9700 Oudenaarde, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Petite Histoire zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Petite Histoire alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Petite Histoire op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Petite Histoire wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Petite Histoire geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Petite Histoire betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien het herroepingsrecht niet van toepassing is, vermelden waarom op basis van de volgende categorieën:

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst ;
de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Petite Histoire geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;


Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Petite Histoire en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Petite Histoire.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Petite Histoire zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Artikel 9:Klantendienst

De klantendienst van Petite Histoire is bereikbaar op het telefoonnummer +32 467 00 00 97, via e-mail op hello@petitehistoirebaby.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


<>Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Petite Histoire beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Petite Histoire zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Petite Histoire respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en het verwerken van de bestelling.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Petite Histoire, Hoogstraat 57, 9700 Oudenaarde, België, hello@petitehistoirebaby.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Petite Histoire heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Petite Histoire houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via Petite Histoire, Hoogstraat 57, 9700 Oudenaarde.


Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Petite Histoire om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Petite Histoire. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Een warme mix van hedendaags design en huiselijke gezelligheid…

We heten je van harte welkom in onze gloednieuwe winkel in Oudenaarde. Kom gerust langs en ontdek ons uitgebreid aanbod!